NOTA LEGAL

La reproducció, la còpia, la utilització, la distribució, la comercialització, la comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pogués efectuar amb la informació que hi ha en aquesta pàgina web i que es porti a terme sense la autorització de Mesclesaigües S.L., és una infracció que castiga la legislació vigent.

SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES

En cumpliment de lo establert en l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal ("LOPD"), Mesclesaigües S.L. els informa que los dades de caràcter personal que ens proporcionin a l'omplir el formulari de registre electrònic que apareix en aquesta pàgina web es recolliran en fitxers el responsable dels quals és propietat de Mesclesaigües S.L.. El remitent podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i en les condicions previstes a la LOPD, per aquest fi han de dirigir-se a l'adreça de la seu social:

Mesclesaigües S.L.
Ptge. Hostal Nou, 5
08694 Guardiola de Berguedà (Barcelona)
Telèfon: 639866518
Codi registre Turisme de Catalunya: HUTCC-000004

Mesclesaigües S.L. es compromet a tractar d'una forma absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal i a utilizar-les només per als fins esmentats, d'acord amb le que es preveu en l'article 9 de la LOPD i el Reial Decret 994/1999, 11 de juny, en el qual s'aproba el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin Dades de Caràcter Personal.